Η υπηρεσία OCCAR (Organization Conjointe de Coopération en matière d’ Armement/Organization for Joint Armament Co-operation) ανακοίνωσε ότι στις 14 Δεκεμβρίου υπέγραψε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνίες συμμετοχής σε δύο πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, της Ευρωκορβέτας (EPC : European Patrol Corvette) και του υπερηχητικού αντιαεροπορικού/αντιπυραυλικού πυραύλου (EU-HYDEF : European Hypersonic Defence Interceptor). Η συμφωνία προβλέπει την έμμεση διαχείριση των δύο προγραμμάτων από την OCCAR.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, το πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία (συμμετέχει και η Πορτογαλία ως παρατηρητής), θα κοστίσει περί τα € 6 δισεκατομμύρια, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για 20 συνολικά πλοία (έξι για τη Γαλλία, έξι και την Ισπανία και οκτώ για την Ιταλία). Στόχος είναι το συμβόλαιο ναυπήγησης των EPC να υπογραφεί το 2025, η τοποθέτηση τρόπιδας για το πρώτο πλοίο να γίνει το 2026 και η παράδοση του πρώτου πλοίου το 2030.

Το πρόγραμμα EU HYDEF ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και αφορά στην ανάπτυξη ενός υπερηχητικού αντιαεροπορικού/αντιπυραυλικού συστήματος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Γερμανία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Βέλγιο. Τον περασμένο Αύγουστο η ΕΕ ενέκρινε κονδύλι ύψους € 100 εκατομμυρίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ολοκλήρωση του οποίου έχει προγραμματιστεί για το 2035.