Η Naval Group, μέσω της θυγατρικής της Naval Group Belgium, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα θαλάσσιου ναρκοπολέμου MIRICLE (MIne RIsk CLearance for Europe),…