Η Naval Group, μέσω της θυγατρικής της Naval Group Belgium, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα θαλάσσιου ναρκοπολέμου MIRICLE (MIne RIsk CLearance for Europe), στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Η επιλογή της εταιρίας ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα θαλάσσιου ναρκοπολέμου. Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα του EDIDP (European Defence Industrial Development Program) και συμμετέχουν 10 κράτη (Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Ολλανδία).

Το Βέλγιο ηγείται του προγράμματος με την Naval Group Belgium ως συντονιστή. Το σύστημα που θα προκύψει θα είναι 100% ευρωπαϊκό και θα αποτελείται από ένα μητρικό σκάφος και πολλαπλά μη-επανδρωμένα συστήματα, εναέρια, επιφανείας και υποβρύχια, σε ρόλο ναρκοπολέμου. Το μητρικό πλοίο θα ενσωματώνει το κεντρικό σύστημα αποστολής, ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνιών και ζεύξης δεδομένων και σύστημα λήψης αποφάσεων βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα δεν θα λειτουργεί μόνο ως πλατφόρμα ναρκοπολέμου, αλλά και ως σύστημα επιτήρησης βυθού με τη χρήση σόναρ.

Έτσι θα έχει και ανθυποβρυχιακές ικανότητες. Αρχικά, οι 10 χώρες θα καταθέσουν τις απαιτήσεις τους, στη συνέχεια θα οριστούν οι προδιαγραφές (τεχνικές και επιχειρησιακές) του συστήματος, μετά θα καθοριστεί ένας οδικός χάρτης για την απόκτηση των τεχνολογιών που απαιτούνται και τέλος θα αναπτυχθεί η αρχιτεκτονική διασύνδεσης συστημάτων και τεχνολογιών. Στο τέλος του προγράμματος, δηλαδή μετά από 24 μήνες, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες, ο σχεδιασμός, η κατασκευή του πρωτότυπου και η δοκιμή του.