Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «AUSA 2021» η General Dynamics Land Systems (GDLS) παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση νέας ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής για μη-επανδρωμένα χερσαία οχήματα (NGEA:…