Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «AUSA 2021» η General Dynamics Land Systems (GDLS) παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση νέας ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής για μη-επανδρωμένα χερσαία οχήματα (NGEA: Next Generation Electronic Architecture), υπό την ονομασία KATALYST. To KATALYST είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης δεδομένων, τα οποία συλλέγουν οι αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά συστήματα των μη-επανδρωμένων χερσαίων οχημάτων. Σύμφωνα με την GDLS, η χρήση του συστήματος επιτρέπει την ενσωματώσει πολλών συστημάτων και αισθητήρων στην ίδια πλατφόρμα. Επίσης είναι σπονδυλωτό, τόσο σε επίπεδο συστημάτων όσο και σε επίπεδο λογισμικού έτσι ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και τις δυνατότητες της πλατφόρμας.

Το KATALYST παρέχει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν διάφορες εφαρμογές. Το σύστημα αποτελείται από τους αισθητήρες, τον επεξεργαστή των δεδομένων, δίκτυο Ethernet, σύστημα ζεύξης δεδομένων και οθόνη διοίκησης και ελέγχου. Επίσης, το KATALYST μπορεί να αναλάβει και τον έλεγχο ενεργητικού συστήματος αυτοπροστασίας. Η χρήση του βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των οχημάτων σε επίπεδο κινητικότητας (αποφυγή εμποδίων, σχεδιασμός της διαδρομής), επιβίωσης (ανίχνευση αντικειμένων, ταυτοποίηση και αναγνώριση αντικειμένων, αυτοματοποιημένη ιεράρχηση στόχων) και αναγνώρισης (επίγνωση της κατάστασης, ανάλυση εδάφους).