Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις 16 Μαΐου ενέκρινε 54 κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και τα προγράμματα αρμάτων μάχης MARTE (Main ARmored…