Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις 16 Μαΐου ενέκρινε 54 κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και τα προγράμματα αρμάτων μάχης MARTE (Main ARmored Tank of Europe) και FMBTech (Technologies for existing and Future MBT), στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα. Στο πρόγραμμα MARTE συμμετέχουν η Γερμανία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Νορβηγία, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Φινλανδία και η Ολλανδία, ενώ στο πρόγραμμα FMBTech συμμετέχουν το Βέλγιο, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Τσεχία και η Κύπρος.

Ο στόχος του προγράμματος MARTE είναι να αναπτύξει ένα νέο άρμα μάχης, σύγχρονο και ικανό να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές και επιχειρησιακές ανάγκες, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες. Επιπλέον, το πρόγραμμα MARTE θα διερευνήσει τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την πιθανή αναβάθμιση υφιστάμενων. Το πρόγραμμα στοχεύει στους τομείς της προστασίας, της ανίχνευσης στόχων και της ισχύος πυρός, με έμφαση στη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας, τόσο του νέου άρματος μάχης όσο και των συλλογών αναβάθμισης των υφισταμένων αρμάτων μάχης. Επίσης έμφαση θα δοθεί στην αποδοτικότητα του κύκλου ζωής του νέου άρματος μάχης.

Ο στόχος του προγράμματος FMBTech είναι να επιτρέψει, στα υπάρχοντα και μελλοντικά ευρωπαϊκά άρματα μάχης, να πετύχουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και επιτυχία στην αποστολή τους. Το πρόγραμμα FMBTech θα καθορίσει βέλτιστες και καινοτόμες τεχνολογίες στο πλαίσιο μιας αρθρωτής αρχιτεκτονικής για άρματα μάχης. Η διάρκεια του προγράμματος MARTE είναι 24 μήνες και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα € 20.225.001,53 εκ των οποίων τα € 19.978.176,65 είναι η μέγιστη συνδρομή της ΕΕ. Από την άλλη, η διάρκεια του προγράμματος FMBTech είναι 36 μήνες και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα € 19.869.030,05 εκ των οποίων τα € 19.869.019 είναι η μέγιστη συνδρομή της ΕΕ.