Ο οργανισμός OCCAR (Organization for Joint Armament Cooperation) ανακοίνωσε ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eurodrone ολοκλήρωσε με επιτυχία τη φάση της Επιθεώρησης Αρχικής Σχεδίασης (PDR :…

Στην ετήσια έκθεση εξοπλισμών, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου, η Γερμανία αναφέρει καθυστέρηση στη φάση προκαταρκτικής αναθεώρησης της σχεδίασης του προγράμματος Eurodrone, λόγω προβλημάτων…

Στις 30 Νοεμβρίου η Ιαπωνία απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eurodrone. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο οργανισμός OCCAR. Το καθεστώς παρατηρητή δεν σημαίνει αυτόματα…

Στις 24 Φεβρουαρίου η ευρωπαϊκή Airbus και ο οργανισμός OCCAR (Organization for Joint Armament Co-operation) υπέγραψαν το συμβόλαιο για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού Eurodrone MALE…

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Airbus το συμβόλαιο ανάπτυξης του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος Eurodrone θα υπογραφεί το 2021 με τη συμμετοχή της Γερμανίας, της Γαλλίας, της…