Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση ποσού ύψους € 100 εκατομμυρίων για τον αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας EuroAsia Interconnector. Ο αγωγός εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος…