Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση ποσού ύψους € 100 εκατομμυρίων για τον αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας EuroAsia Interconnector. Ο αγωγός εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος RRP (Recovery and Resilience Plan) για την Κύπρο, το οποίο έχει ως στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, του μόνου μη-συνδεδεμένου μέλους της ΕΕ. Ο αγωγός θα είναι δυνατότητας 2.000 MW και θα συνδέσει το Ισραήλ με την Κύπρο και την Κύπρο με την Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας (Κρήτη, Αττική). Με την ολοκλήρωση του η Κύπρος θα είναι ενεργειακά ασφαλής, ενώ θα υπάρχει μια ακόμα εναλλακτική οδός ενέργειας Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Η πρώτη φάση κατασκευής του EuroAsia Interconnector αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.