Το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δημιούργησε ένα Εργαστήριο Αμυντικής Καινοτομίας με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή ενσωμάτωση, σε οπλικά συστήματα, εμπορικών τεχνολογιών, άρα και τη…