Παράταση λίγων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2018, έλαβε η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα υποστήριξης φορητού οπλισμού του Στρατού, σύμφωνα με…

Είναι κοινώς παραδεκτό πως τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο γενικότερα διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην ενημέρωση της καθημερινότητας μας. Ιδιαίτερα αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα στη…