Την Τρίτη, 22 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Σχηματισμών, το προσωπικό του Στρατού Ξηράς σ’ ολόκληρη της Ελλάδα, πραγματοποίησε ημερήσιες και νυχτερινές βολές,…