Με επιτυχία, στα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας, ολοκληρώθηκε η κοινή διακλαδική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 6», στην οποία συμμετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Η άσκηση…