Επιστήμονες του εργαστηρίου DSTL (Defense Science and Technology Laboratory), σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Nottingham Trent, ανέπτυξαν ένα καινοτόμο σύστημα αισθητήρων παρακολούθησης της ακοής των…