Επιστήμονες του εργαστηρίου DSTL (Defense Science and Technology Laboratory), σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Nottingham Trent, ανέπτυξαν ένα καινοτόμο σύστημα αισθητήρων παρακολούθησης της ακοής των στρατιωτών σε συνθήκες έντονης οχλοβοής (μάχη).

Είναι γνωστό ότι η παρατεταμένη έκθεση σε ισχυρούς κρότους, όπως η έκρηξη πυρομαχικών όλμων ή πυροβολικού, μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής. Το σύστημα («ακουστικό επίθεμα») που ανέπτυξαν οι Βρετανοί προσαρμόζεται στο κράνος, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσθαφαιρούμενο, αλλά και να μην εμποδίζει τη χρήση άλλων συστημάτων επί του κράνους (διόπτρες νυχτερινής όρασης κ.ά.).

Το «ακουστικό επίθεμα» ενσωματώνει μικροσκοπικά μικρόφωνα συγκολλημένα σε λεπτά (ίνες) πολύκλωνα σύρματα χαλκού και «εγκλωβισμένα» εντός βιομηχανικής ρητίνης. Στη συνέχεια το «ακουστικό επίθεμα» ενσωματώνετε σε πλεκτό κάλυμμα κράνους που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρισδιάστατης πλέξης.

Με τον τρόπο αυτό είναι άμεση η δυνατότητα παρακολούθησης και εκτίμησης της ακοής του στρατιώτη, δηλαδή εάν έχει υποστεί βλάβη και σε τι βαθμό.