Μετά την κύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναρτήθηκαν οι πίνακες των απορριπτέων και υπεράριθμων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας για…