Μετά την κύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναρτήθηκαν οι πίνακες των απορριπτέων και υπεράριθμων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας για το έτος 2020. Οι επιτυχόντες ΟΒΑ, θα ενημερωθούν από τις Μονάδες τους και θα ανακαταταχθούν ως ΟΒΑ την ημερομηνία που θα απολυθούν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι έφεδροι επιτυχόντες ΟΒΑ, θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες, οι οποίες θα τους αποστείλουν σχετικό σημείωμα επανακατάταξης, μέσω του Αστυνομικού Τμήματος του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να καταταγούν την Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020, στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124 ΠΒΕ).

Οι απορριπτέοι και οι υπεράριθμοι υποψήφιοι ΟΒΑ μπορούν να ενημερωθούν από τους παρακάτω πίνακες, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αίτησης υποψηφίου που απεστάλη στο e-mail τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα 2106592421/2/3 και 2106592410.

Τον Πίνακα Απορριπτέων Υποψηφίων ΟΒΑ Πολεμικής Αεροπορίας μπορείτε να δείτε εδώ

Τον Πίνακα  Υπεράριθμων Υποψηφίων ΟΒΑ ανά Ειδικότητα μπορείτε να δείτε εδώ