Η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι απέστειλε στις ενδιαφερόμενες εταιρίες αίτημα για να καταθέσουν τις τελικές και βέλτιστες προσφορές τους (BAFO : Best And Final Offer) για…