Στις 15 Μαρτίου ο Αμερικανικός Στρατός εξέδωσε αίτημα μελέτης αγοράς για να διαπιστώσει αν είναι τεχνικά εφικτή η ανάπτυξη συλλογής τροποποίησης του διαμετρήματος των πολυβόλων…

Σύμφωνα με έκθεση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Δοκιμών και Αξιολογήσεων του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας (δείτε ΕΔΩ, σελίδα 95), το νέο ελαφρύ όχημα μεταφοράς προσωπικού ISV (Infantry…

Ο Αμερικανικός Στρατός, σε συνεργασία με το MIT (Massachusetts Institute of Technology), ανέπτυξαν έναν νέο τρόπο σύνδεσης μεταϋλικών (metamaterials), ο οποίος παράγει δυναμικές δομές. Η…

Ο Αμερικανικός Στρατός, σε συνεργασία με την Αμερικανική Αεροπορία, πραγματοποίησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα δοκιμή. Συγκεκριμένα, με τη χρήση του υπό δοκιμή πυρομαχικού HVP (Hypervelocity Projectile)…

Η Northrop Grumman ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στον Αμερικανικό Στρατό συνολικά 20 νέα πυροβόλα XM-913 των 50 χιλιοστών, η αξιολόγηση των οποίων θα ξεκινήσει το…