Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες που αποδέσμευσε η Φινλανδική Αεροπορία. Κύριο θέμα των φωτογραφιών είναι το μοντέλο επιχειρήσεων της Φινλανδικής Αεροπορίας με τη διασπορά μαχητικών…