Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης κατατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, το σχέδιο νόμου για το εκσυγχρονισμό του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και…