Ο Καναδικός Στρατός παρουσίασε το νέο τροχοφόρο τεθωρακισμένο όχημα γενικής υποστήριξης ACSV (Armored Combat Support Vehicle) το οποίο προορίζεται για αποστολές διακομιδής τραυματιών, περισυλλογής, διοίκησης…