Χθες, Τρίτη, 11 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) συνάντηση στο πλαίσιο Αμυντικής-Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας. Επιτελείς της ΓΔΑΕΕ,…