Όπως είναι γνωστό, την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έκανε δεκτή, για λογαριασμό του ΠΝ (Πολεμικό Ναυτικό), τη δωρεά του κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, δηλαδή του Πλοίου Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) ανοικτής θαλάσσης «Still Neptune».

Το πλοίο, που άνηκε στην εταιρία «Simon Møkster Shipping AS», δεν είναι το τυπικό ΠΓΥ «Προμηθέας» που διατηρεί σε υπηρεσία το ΠΝ, αλλά ανήκει στην κατηγορία πλοίων υποστήριξης AHTS (Anchor Handling Tug Supply) με δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών υποστηρικτικών αποστολών όπως ανεφοδιασμός πλατφόρμας θαλάσσης, γενικός ανεφοδιασμός, έρευνα και διάσωση, καθαρισμός πετρελαϊκής μόλυνσης της θάλασσας, ρυμούλκηση σε ανοιχτή θάλασσα και πυρόσβεση.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε στην Ολλανδία το 1999, είναι δηλαδή 20 ετών. Έχει μέγιστο μήκος 70,4 μέτρα και πλάτος 16 μέτρα. Το εκτόπισμα του είναι 3.010 τόνοι. Οι διαστάσεις του κύριου καταστρώματος εργασίας είναι 13,1 μέτρα πλάτος και 44,3 μέτρα πλάτος, ενώ έχει εμβαδόν 580 τετραγωνικά μέτρα. Μπορεί να μεταφέρει 655 τόνους φορτίου με μέγιστη δυνατή καταπόνηση τους 5 τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 14 κόμβους, ενώ η ταχύτητα πλεύσης είναι 10 κόμβοι. Το πλοίο ενσωματώνει δύο κινητήρες Caterpillar 3608 DITA-4 συνολικής ισχύος 3.686 ίππων έκαστη στις 900 στροφές το λεπτό, δύο εφεδρικούς κινητήρες Caterpillar 3406 DIT και ένα κινητήρα επείγουσας ανάγκης Caterpillar 3304 T.

Έχει τη δυνατότητα μεταφοράς, σε δεξαμενές, 656 κυβικών μέτρων απόνερων ή 835 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού. Εναλλακτικά μπορεί να μεταφέρει 273 κυβικά μέτρα πετρελαίου ή λιπαντικών, 260 κυβικά μέτρα ξηρού φορτίου (εκτός των 655 τόνων φορτίου που μπορεί να μεταφέρει στο κατάστρωμα) ή 973 κυβικά μέτρα καυσίμου. Άλλα φορτία που μπορεί να μεταφέρει το πλοίο είναι 455 κυβικά μέτρα λάσπης (σε πέντε δεξαμενές) ή 273 κυβικά μέτρα άλμης (σε τρείς δεξαμενές). Σε δύο δεξαμενές μπορεί να μεταφέρει 150 κυβικά μέτρα μεθανόλης. Συνολικά, μπορεί να μεταφέρει 1.209 κυβικά μέτρα πετρελαίου, συλλεγμένου από τη θάλασσα, σε αποστολές θαλάσσιας απορρύπανσης και 61 κυβικά μέτρα διαλυτικής ουσίας, στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής.

Ενσωματώνει γερανό τύπου HMC 1301 LK35-15, μήκος 15 μέτρων και ικανότητας διαχείρισης φορτίου βάρους 3,5 τόνων. Επίσης ενσωματώνει σύστημα λέιζερ Fanbeam Mk.4.2, ακριβούς εντοπισμούς και προσδιορισμού θέσης και σύστημα Seatex Radius 1000, σχετικού προσδιορισμούς θέσης, καθώς και ολοκληρωμένο εξοπλισμό πλοήγησης και επικοινωνιών.

Η δυνατότητα συνεχούς έλκυσης σταθερού σημείου (Bollard Pull) είναι 100 τόνοι, ενώ η μέγιστη δυνατότητα έλκυσης σταθερού σημείου είναι 112 τόνοι. Ενσωματώνει δύο βίντσια ρυμούλκησης, ένα κύριο με δυνατότητα ρυμούλκησης 100 τόνων και καλώδιο πάχους 64 χιλιοστών και μήκος 1.000 μέτρων και ένα εφεδρικό ίδιων διαστάσεων και επιδόσεων.

Το πλοίο διαθέτει οκτώ καμπίνες ενός ατόμου, τέσσερις καμπίνες δύο ατόμων και μία καμπίνα τεσσάρων ατόμων. Από τις 13 καμπίνες οι 12 διαθέτουν τουαλέτες και ντους. Σε αποστολές έρευνας και διάσωσης το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει 250 άτομα.

Η προσθήκη του «Still Neptune» στο δυναμολόγιο του ΠΝ είναι θετική εξέλιξη, καθώς θα του προσδώσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκτέλεσης υποστηρικτικών-βοηθητικών αποστολών. Τα πλοία κατηγορίας AHTS έχουν σχεδιαστεί ως πλοία υποστήριξης πολλαπλών ρόλων για να αντικαταστήσουν πολλούς διαφορετικούς τύπου βοηθητικών πλοίων, επιφέροντας έτσι οικονομία στο χρήστη.