Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού GAO (Government Accountability Office) τα νέα τακτικά οχήματα JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) χαρακτηρίζονται ως «ακατάλληλα επιχειρησιακά» («not operationally suitable»). Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει ότι «το πρόγραμμα JLTV έχει ωριμάσει σε δύο σημαντικές τεχνολογίες και έχει σταθεροποιήσει τη σχεδίαση του συστήματος. Ωστόσο η επισήμανση σημαντικών αστοχιών, στη διάρκεια δοκιμών-και οι διορθώσεις που απαιτούν-προσθέτουν ρίσκο στη διατήρηση αυτής της σταθερότητας στη σχεδίαση του συστήματος».

Στην αναφορά σημειώνεται ότι στη φάση του χαμηλού ρυθμού παραγωγής η Oshkosh κατάφερε να μειώσει τον αριθμό των αστοχιών ανά όχημα από τα 14,6 το Σεπτέμβριο του 2016 στα 1,3 το Σεπτέμβριο του 2018. Επίσης υπογραμμίζεται ότι η Oshkosh καταφέρνει να παραδώσει εντός χρόνου, τους τελευταίου έξι μήνες, τον προβλεπόμενο αριθμό των 11 οχημάτων την ημέρα.

Η έκθεση αναγνωρίζει την επιχειρησιακή αξία των οχημάτων, αλλά θέτει θέμα καταλληλότητας σε θέματα τεχνικής υποστήριξης: «Ο Στρατός και οι Πεζοναύτες κατέληξαν στο συμπέρασμα, μετά από δοκιμές, ότι το JLTV είναι ασφαλές για το πλήρωμα και κατάλληλο για μάχες μικρής κλίμακας και μεταφορά στρατευμάτων … αλλά είναι ακατάλληλο επιχειρησιακά λόγω των μεγάλων απαιτήσεων συντήρησης, χαμηλής αξιοπιστίας, προβλημάτων στην εκπαίδευση και μειονεκτημάτων στην ασφάλεια».

Τα JLTV έχουν μεταφορική ικανότητα που κυμαίνεται από τα 1.600 έως τα 2.300 κιλά. Συνολικά οι ανάγκες του Αμερικανικού Στρατού και των Πεζοναυτών σε JLTV ανέρχονται σε 58.091 οχήματα, εκ των οποίων τα 49.000 προορίζονται για το Στρατό και τα 9.091 για τους Πεζοναύτες. Το συνολικό κόστος της προμήθειας των 58.091 οχημάτων υπολογίζεται στα $ 25,3 δισεκατομμύρια (τιμές 2018), δεδομένου ότι η τιμή ανά όχημα είναι της τάξεως των $ 435.000.