Στη Μυτιλήνη οι μετακινήσεις των λαθρομεταναστών λαμβάνουν χώρα με οχήματα γενικής χρήσης της 98 ΑΔΤΕ.

Υποτίθεται το 2015 αιφνιδιαστήκαμε και ο κρατικός μηχανισμός δεν ήταν έτοιμος να διαχειριστεί τις ροές. Το 2019 πάλι αιφνιδιαστήκαμε και χρειαζόμαστε τον Στρατό;

Η εμπλοκή των ΕΔ στο μεταναστευτικό ήταν λάθος. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τα συστήματα είναι σε οριακή κατάσταση και το προσωπικό δεν επαρκεί.

To Video αποκαλυπτικό.