Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Επιχειρησιακών Δοκιμών και Αξιολόγησης του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley δεν διαθέτουν την αναγκαία ισχύ, που χρειάζεται για τη χρήση ενεργητικών συστημάτων αυτοπροστασίας. Υπενθυμίζουμε ότι ο Αμερικανικός Στρατός βρίσκεται σε φάση υλοποίησης του προγράμματος ενσωμάτωσης των συστημάτων αυτοπροστασίας Iron Fist στα Bradley.

Η λύση στο πρόβλημα είναι η ενσωμάτωση ενός εφεδρικού συστήματος ενέργειας (APU). Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στην έκδοση Μ2Α3, ενώ στην έκδοση Μ2Α4 το όχημα παράγει ικανή ισχύ για να υποστηρίξει τη λειτουργία του Iron Fist. Ωστόσο, δεν είναι το μόνο πρόβλημα, καθώς το όλο πρόγραμμα ήδη αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα. Σήμερα ο Αμερικανικός Στρατός διατηρεί σε υπηρεσία περί τα 4.500 M2 και M3 Bradley σε ενεργό υπηρεσία συν άλλες 2.000 οχήματα σε αποθήκευση.