Το ελαφρύ ρουκετοβόλο Flute των 80 χιλιοστών παρουσίασε η Λευκορωσία, στις 31 Ιανουαρίου. Το σύστημα βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2020. Το Flute αποτελείται από ένα ελαφρύ όχημα 4 x 4 (τύπου SHTS) και από έναν εκτοξευτή 80 θέσεων μη-κατευθυνόμενων ρουκετών C-8 των 80 χιλιοστών. Το Flute ανέπτυξε η BSVT-New Technologies και προορίζεται πρωτίστως για την υποστήριξη Ταγμάτων Πεζικού.

Το σύστημα ενσωματώνει αυτόματο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης. Το βάρος μάχης του συστήματος είναι 6,97 τόνοι και υπηρετείται από δύο άτομα. Τάσσεται για βολή σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, ενώ το δραστικό βεληνεκές του είναι μεταξύ του 1-3 χιλιομέτρων, με το μέγιστο βεληνεκές να είναι της τάξεως των 5 χιλιομέτρων.