Ο Γενικός Διευθυντής της TAI (Turkish Aerospace Industries), Temel Kotil, ανακοίνωσε ότι το όνομα του υπό ανάπτυξη επιθετικού ελικοπτέρου ATAK-2 θα είναι T-629, «6» από το αρχικό ψηφίο του υπό ανάπτυξη ελαφρού ελικοπτέρου T-625 Gökbey και «29» από τα δύο τελευταία ψηφία του T-129. Η σχέση του T-629 με τα T-625 και T-129 έγκειται στο ότι για λόγους μείωσης του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης τα τρία ελικόπτερα θα μοιράζονται υπό-συστήματα, όπως οι έλικες και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Η υιοθέτηση κοινών συστημάτων δεν θα μειώσει μόνο το κόστος και τον χρόνο ανάπτυξης του T-629, αλλά θα ενισχύσει και την ομοιογένεια, άρα θα απλοποιήσει και θα μειώσει τις απαιτήσεις και τις δαπάνες τεχνικής υποστήριξης.

Ο Temel Kotil δήλωσε επίσης ότι οι εργασίες σχεδίασης του T-629 ολοκληρώθηκαν και ότι η πρώτη πτήση του προγραμματίζεται για τα τέλη του 2020 ή τις αρχές του 2021. Υπενθυμίζουμε ότι συμβόλαιο ανάπτυξης του T-629 υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2018. Θα είναι ένα ελικόπτερο με μέγιστο βάρος απογείωσης οκτώ τόνους. Στόχος της Τουρκίας είναι η ένταξη του T-629 σε υπηρεσία το 2024. Συνολικά οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, κυρίως ο Στρατός και η Χωροφυλακή, έχουν εκφράσει ανάγκες για 53-58 T-629.