Η Αμερικανική Αεροπορία θέλει να ενσωματώσει συστήματα λέιζερ σε μαχητικά αεροσκάφη μέχρι το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Lockheed Martin, η οποία έχει αναλάβει το σχετικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator) αφορά στην ανάπτυξη ενός ατρακτιδίου λέιζερ και την πιστοποίηση του για χρήση από τα μαχητικά αεροσκάφη της Αμερικανικής Αεροπορίας, σε ρόλο αυτοάμυνας και αεράμυνας κατά επερχόμενων βλημάτων αέρος-αέρος ή αέρος-εδάφους.