Η ευρωπαϊκή MBDA, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γαλλικού Στρατού,  ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ένα σύστημα αυτόνομης αναγνώρισης απειλών και αντικειμένων, μέσω εικόνας και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα, που ονομάζεται 2ACI, αρχικά δοκιμάστηκε σε εικόνες παραγόμενες από υπολογιστεί, ενώ στη συνέχεια δοκιμάστηκε και επί οχήματος. Το σύστημα χρησιμοποιεί εικόνα στο υπέρυθρο φάσμα για τον εντοπισμό και την αναγνώριση οχημάτων, ημέρα και νύχτα και κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Εκτός από μεμονωμένα οχήματα, το σύστημα μπορεί να εντοπίσει και να αναγνωρίσει και σχηματισμούς. Μετά την αναγνώριση του οχήματος-οχημάτων, ο τύπος εμφανίζεται ως λεζάντα κάτω από την απεικόνιση του, η οποία είναι σε πραγματικό χρόνο. Έτσι ο χειριστής γνωρίζει ποια απειλή έχει μπροστά του, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της, άρα γνωρίζει αν μπορεί να την εξουδετερώσει ή όχι. Επόμενο στάδιο η ανάπτυξη ανάλογου συστήματος για πλοία και αεροσκάφη.