Ο αμερικανικός ερευνητικός οργανισμός DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος ανάπτυξης του συστήματος AWE (Atmospheric Water Extraction), συλλογής πόσιμου νερού από την ατμόσφαιρα με στόχο τη μείωση των απαιτήσεων εφοδιασμού των μονάδων πρώτης γραμμής, ιδιαίτερα σε ξηρά ή ερημικά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα αποφασίστηκε κατόπιν μελέτης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της οποίας ο ανεφοδιασμός των μονάδων σε τέτοια περιβάλλοντα είναι χρονοβόρος και ενέχει υψηλό επιχειρησιακό ρίσκο, τόσο για τη δύναμη ανεφοδιασμού, όσο και για την αποκάλυψη του χώρου δράσης της δύναμης στο έδαφος.

Σήμερα , εκτός της παραδοσιακής μεθόδου του ανεφοδιασμού, οι μονάδες πρώτης γραμμής εφαρμόζουν και την τακτική της χρήσης νερού από την εγγύς περιοχή, κατόπιν φιλτραρίσματος φυσικά. Το πρόγραμμα AWE στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος που να είναι φορητό και να μπορεί να συλλέγει την ποσότητα νερού που απαιτεί ένα άτομο για ένα εικοσιτετράωρο.

Σε δεύτερη φάση, στόχος του προγράμματος AWE είναι η ανάπτυξη συστήματος συλλογής νερού για την κάλυψη των αναγκών 150 ατόμων. Η DARPA σχεδιάζει τη χρήση απορροφητικών υλικών, ικανών να συλλέγουν το νερό από την ατμόσφαιρα με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.