Στο πλαίσιο του υφιστάμενου μνημονίου συνεργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), η Αμερικανική Ένωση Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) ολοκλήρωσε δωρεάν την εκπόνηση μελέτης καθώς και την επίβλεψη εγκατάστασης συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας σε αποθήκη φύλαξης ευαίσθητου εξοπλισμού του ΠΝ. Το εν λόγω μνημόνιο προβλέπει την συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών σε ενεργειακά θέματα και θέματα «Πράσινης Ανάπτυξης», επιμόρφωση προσωπικού καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού πλοίων και υπηρεσιών.