Ο προϊστάμενος της Pratt & Whitney, Matthew Bromberg, δήλωσε στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών (HASC : House Armed Services Committee) ότι το κόστος του κινητήρα F135 των F-35 θα αυξηθεί κατά 3% λόγω της αποβολής της Τουρκίας από το πρόγραμμα. Ο κινητήρας F135, ο οποίος είναι κοινός και στις τρείς εκδόσεις του F-35, ενσωματώνει 180 μέρη τα οποία παράγονταν από την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Όπως δήλωσε ο Bromberg, το 75% των μερών αυτών πλέον παράγονται από άλλους προμηθευτές, στις ΗΠΑ, ενώ μέχρι το τέλος του 2021, θα έχουν βρεθεί προμηθευτές και για το υπόλοιπο 25%.