Από το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού) ανακοινώθηκε ότι την περασμένη Πέμπτη, 14 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Υπασπιστών Διοίκησης της 1ης Στρατιάς, ενός θεσμού που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΓΕΣ, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εξέλιξης ενός μεγάλου τμήματος του μόνιμου προσωπικού.

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Δ’ Σώματος Στρατού, έγινε απολογισμός έργου, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, προγραμματισμός και εκτέλεση δράσεων, με σκοπό τη συνέχιση της δυναμικής του θεσμού του «Υπασπιστή Διοίκησης», για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των στελεχών του Στρατού Ξηράς.

Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές και έγινε επεξεργασία προτάσεων, που αφορούν στην εξέλιξη, στην εκπαίδευση και στη σταδιοδρομία τους.

Το ΓΕΣ, προσβλέπει στην ενίσχυση του συγκεκριμένου θεσμού, ως ενός συμβουλευτικού οργάνου των Διοικήσεων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση του εξαιρετικού δυναμικού, των ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών του Στρατού μας.