Την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, το ΠΝ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρεία METLOCKAST HELLAS για τα έτη 2018-2019, που αφορά στην αδαπάνως παροχή, εκ μέρους της εταιρείας, εξειδικευμένων υπηρεσιών επιθεώρησης καθώς και επιλεγμένων υπηρεσιών επισκευής και υποστήριξης μηχανολογικών συστημάτων που χρησιμοποιεί το ΠΝ σε πλοία και εγκαταστάσεις του.