Μετά από τρεις δεκαετίες μηχανογραφικών συστημάτων κάθε οργανισμός διαθέτει ένα σύνολο ετερογενών συστημάτων το κάθε ένα με διαφορετικά συστήματα χρηστών γεγονός που αποτελεί πολλές φορές την αχίλλειο φτέρνα τους σε ζητήματα ασφάλειας.

Το Λογισμικό Διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (Identity and Access Management), της ΟΝΕΧ έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα για τις ανάγκες της αγοράς όπως αυτής της συνεχούς δημιουργίας και διαχείρισης εξωτερικών χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα των οργανισμών και προσφέρεται στο Α.Π.Θ. δίνοντας του τη δυνατότητα να έχει ένα κοινό σύστημα αυθεντικοποίησης στις εφαρμογές του με δυνατότητα διασύνδεσης και επαναχρησιμοποίησης νέων αλλά και υφιστάμενων πόρων, δυνατότητα πολλαπλών επιλογών στο τρόπο διασύνδεσης κάθε εφαρμογής και Αυθεντικοποίησης πολλαπλών παραγόντων.

Η ONEX Technology Systems and Business Solution αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του λογισμικού διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (Identity and Access Management) που προκηρύχθηκε με Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.