Η σουηδική Saab ανακοίνωσε ότι απέσπασε συμβόλαιο από τη σουηδική Διοίκηση Αμυντικού Υλικού (FMV), συνολικού ύψους € 97,8 εκατομμυρίων, για την μελλοντική αναπτυξιακή υποστήριξη των JAS-39 Gripen για τη Σουηδία, αλλά και τους άλλους χρήστες. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2022. Το συμβόλαιο αποτελεί ενεργοποίηση δικαιώματος παλαιότερου συμβολαίου. Αντικείμενο του συμβολαίου είναι η υποστήριξη και η λειτουργία των δοκιμαστικών αεροσκαφών JAS-39 Gripen και των εξομοιωτών τους, τα οποία χρησιμοποιούνται στην πιστοποίηση νέων τεχνολογιών και ικανοτήτων στα αεροσκάφη.

Το συμβόλαιο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της ολοκληρωμένης μελέτης για τη συνεχή και αποτελεσματική επιχειρησιακή χρήση και διαθεσιμότητα των JAS-39 Gripen μέχρι το 2035. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή σκοπεύει στην καταγραφή επιλογών και τρόπων, τους οποίους ο εκάστοτε χρήστης θα έχει στη διάθεση του με επιθυμητό, τελικό αποτέλεσμα τη διατήρηση των αεροσκαφών ικανών μέχρι το 2035. Παράλληλα, η σουηδική κυβέρνηση, όπως έχει ανακοινώσει, θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους για την αντικατάσταση των JAS-39