Τα πρώτα πέντε μαχητικά αεροσκάφη Rafale, από τα 36 που θα παραλάβει συνολικά η Ινδία, έφτασαν χθες στην χώρα. Από τα πέντε αεροσκάφη τα τρία είναι μονοθέσια και τα δύο διθέσια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ινδικού τύπου άλλα 13 αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2020, ενώ το σύνολο των 36 αεροσκαφών θα έχει παραδοθεί μέχρι τα μέσα του 2022. Υπενθυμίζουμε ότι το συνολικό κόστος του προγράμματος ανήλθε στα $ 8,8 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων $ 3,06 δισεκατομμύρια είναι το κόστος παραγωγής των αεροσκαφών, $ 1,721 δισεκατομμύρια είναι το κόστος μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, $ 1,906 δισεκατομμύρια είναι το κόστος της σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης των αεροσκαφών, δεκαετούς διάρκειας, $ 1,2 δισεκατομμύρια είναι το κόστος της δημιουργία δύο αεροπορικών βάσεων και δύο νέων κέντρων υποστήριξης και συντήρησης και τα υπόλοιπα $ 913 εκατομμύρια είναι το κόστος της προμήθεια των όπλων για δύο φόρτους μάχης ανά αεροσκάφος.