Όλη την ακραία ατζέντα της τουρκικής πολιτικής στην Θράκη και των διεκδικήσεων των ακραίων ριζοσπαστικών κύκλων της μειονότητας έχει υιοθετήσει σε ψήφισμα του ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης (OIC) με τίτλο «Η Κατάσταση της Τουρκικής Μουσουλμανικής Μειονότητας στην Δυτική Θράκη και του Μουσουλμανικού πληθυσμού στα Δωδεκάνησα».

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για το LIBERAL

Το ψήφισμα εκδόθηκε στην Υπουργική Συνάντηση του OIC τον Μάρτιο και επιβεβαιώνεται σε κάθε συνάντηση του σημαντικού αυτού οργανισμού, και αναθέτει μάλιστα στον Γ.Γ. του να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να υποβάλει τακτικές Εκθέσεις.

Εντύπωση προκαλεί ότι δεν έχει υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση της Αθήνας ώστε στις επαφές που έχουν υπάρξει με τον OIC να δοθούν απαντήσεις και να συμπεριληφθούν έστω και ως παράρτημα οι ελληνικές θέσεις για τα ζητήματα που εγείρονται και αποτελούν απλή αντιγραφή και αναπαραγωγή των τουρκικών θέσεων.

Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι οι «Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα γενικώς και ειδικά η Τουρκική Μουσουλμανική Μειονότητα στην Θράκη και ο μουσουλμανικός πληθυσμός στα Δωδεκάνησα είναι αναπόσπαστο μέρος του Μουσουλμανικού κόσμου» και γίνεται επίκληση του καταστατικού χάρτη του OIC των διεθνών συμφωνιών για ανθρώπινα δικαιώματα και «κυρίως της Συνθήκης της Λοζάνης, η οποία εγγυάται τα δικαιώματα της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη της Ελλάδας, βάσει της οποίας έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μητρική τους γλώσσα, δηλαδή Τουρκικά, και να εξασκήσουν τις θρησκευτικές τους λειτουργίες».

Με την επίκληση και των πολυμερών συμφωνιών και συμβάσεων που η Ελλάδα είναι μέρος η OIC:

-καλεί την Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και της ταυτότητας της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας που απορρέει από τις διμερείς και διεθνείς συμφωνίες.

-ζητεί ξανά από την Ελλάδα να αναγνωρίσει τον αιρετό Μουφτή της Ξάνθης και της Κομοτηνή ως τον επίσημο Μουφτή.

-καλεί την Ελλάδα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκλογή των διοικητικών συμβουλίων των Βακουφίων από την τουρκική μουσουλμανική μειονότητα, με στόχο τη διασφάλιση της αυτοκυβέρνησής τους.

-τονίζει την ανησυχία του για την πρακτική της Ελλάδας όσον αφορά τον διορισμό 240 ιεροδιδασκάλων παρά τις αντιδράσεις της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας.

-προτρέπει την Ελλάδα να εφαρμόσει τις αποφάσεις που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) σχετικά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας

-παροτρύνει για άλλη μια φορά την Ελλάδα να αποκαταστήσει τα δικαιώματα της ιθαγένειας δεκάδων χιλιάδων μελών της τουρκικής μειονότητας, τα οποία αφαιρέθηκαν από την ιθαγένεια του άρθρου 19 του νόμου περί ελληνικής ιθαγένειας αριθ. 3370/1955

-επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ελλάδα να λάβει τα απαραίτητα και επείγοντα μέτρα, σε συνεννόηση με την τουρκική μουσουλμανική μειονότητα, για να αντιμετωπίσει τα εκπαιδευτικά τους ζητήματα τα οποία συνδέονται επίσης άμεσα με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής στην οποία ζουν

-χαιρετίζει τη συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2015 και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας και της ευμάρειας της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα

-χαιρετίζει το άνοιγμα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ενός «προγράμματος ισλαμικών μελετών» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

-λαμβάνει υπόψη τη στήριξη που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Al-Azhar σε θρησκευτικά θέματα και θρησκευτικές σχολές μουσουλμάνων στην Ελλάδα.

-καλεί τον Γενικό Γραμματέα να επαναλάβει το διάλογο και τη συνεργασία με την κυβέρνηση της Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας των μουσουλμάνων στην Ελλάδα, ιδίως της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας και του μουσουλμανικού πληθυσμού στα Δωδεκάνησα

-ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παρακολουθήσει την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να υποβάλει σχετική έκθεση στην 47 η σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών.

Η Ελλάδα παρουσιάζεται έτσι με μελανά χρώματα σε επίσημα κείμενα ενός σημαντικού οργανισμού με 57 κράτη μέλη και είναι χαρακτηριστικό ότι το ψήφισμα για την Ελλάδα είναι στην ίδια ενότητα με τα ψηφίσματα για την κατάσταση των μουσουλμανικών κοινοτήτων σε Νότιες Φιλιππίνες και Μυανμάρ και των Τατάρων στην Κριμαία…

ΠΗΓΗ: LIBERAL