Η αμερικανική υπηρεσία στρατιωτικής συνεργασίας DSCA (Defense Security Cooperation Agency), η οποία διαχειρίζεται τις εξαγωγές αμερικανικών όπλων, μέσω των προγραμμάτων FMS (Foreign Military Sales), ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες SAMM (Security Assistance Management Manual) για την εξαγωγή πυρομαχικών αέρος-εδάφους (πυραύλων, βομβών) και εδάφους-εδάφους (πυραύλους και πυρομαχικά πυροβολικού).

Συγκεκριμένα ο διευθυντής της DSCA, Υποστράτηγος Charles Hooper, ανακοίνωσε στις 27 Νοεμβρίου τους κανονισμούς πώλησης αμερικανικού στρατιωτικού υλικού, μέσω FMS. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι χώρες που αιτούνται και θέλουν να παραλάβουν αμερικανικής προέλευσης πυρομαχικά θα πρέπει να διαθέτουν και αμερικανικής προέλευσης συστήματα στόχευσης. Η αλλαγή αυτή συνάδει με την πολιτική των «ολοκληρωμένων πωλήσεων» που εφαρμόζει η DSCA, στα προγράμματα FMS.

Με τον όρο «ολοκληρωμένη πώληση» η DSCA εννοεί την πώληση του κύριου συστήματος, των πυρομαχικών, των υλικών και των υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της DSCA η μόνη εξαίρεση σ’ αυτόν τον κανόνα είναι αν και εφόσον το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας έχει καθορίζει ότι η χώρα-πελάτης διαθέτει συστήματα στόχευσης, αμερικανικής προέλευσης ή εγχώριας ανάπτυξης ή προμήθειας από άλλη πηγή, εγκεκριμένη από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο οι αλλαγές δεν σταματάν εδώ. Εκτός του ότι η χώρα-πελάτης θα πρέπει να διαθέτει αμερικανικής προέλευσης σκοπευτικά συστήματα, η όποια αίτηση για την απόκτηση πυρομαχικών θα πρέπει να συνοδεύεται και από μελέτη-αξιολόγηση των πιθανοτήτων πρόκλησης παράπλευρων απωλειών, αλλά και από μελέτη-σχεδιασμό της χρήσης των πυρομαχικών, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι θα χρησιμοποιηθεί ο αναγκαίος αριθμός και τύπος πυρομαχικών, με στόχο την προσβολή του στόχου, χωρίς όμως να υπάρξουν παράπλευρες απώλειες.