Η Raytheon ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο-ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης με την Αμερικανική Αεροπορία, συνολικού ύψους $ 13,1 εκατομμυρίων, για την προμήθεια ενός ακόμα συστήματος λέιζερ (HELWS : High Energy Laser Weapon Systems). Το σύστημα χρησιμοποιεί ισχυρή δέσμη λέιζερ για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την κατάρριψη μη-επανδρωμένα συστήματα. Προορίζεται για την προστασία αεροπορικών και άλλων βάσεων εντός και εκτός ΗΠΑ.

Το σύστημα συνοδεύεται από πολυφασματικό σκοπευτικό σύστημα, επίσης της Raytheon. Η δέσμη λέιζερ δεν είναι ορατή. Το σύστημα είναι τοποθετημένο επί ελαφρού τροχοφόρου οχήματος παντός εδάφους MRZR της Polaris, ενώ διαθέτει αρκετή ενέργεια για τετράωρη λειτουργία και 20-30 προσβολές (όταν λειτουργεί αυτόνομα). Στην περίπτωση διασύνδεσης με γεννήτρια το σύστημα δεν έχει χρονικό περιορισμό λειτουργίας.