Στις 30 Δεκεμβρίου, η γαλλική διεύθυνση εξοπλισμών DGA ανακοίνωσε ότι επέλεξε τις εταιρίες Thales και Dassault για την υλοποίηση του προγράμματος ηλεκτρονικού πολέμου ARCHANGE (Avions de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle Genération : Αεροσκάφη πληροφοριών με φόρτο νέας γενιάς). Το σχετικό συμβόλαιο αφορά στην προμήθεια δύο αεροσκαφών, έναντι συνολικής απαίτησης για τρία αεροσκάφη. Το αεροσκάφος-φορέας που έχει επιλεγεί είναι το Falcon 8X. Τα νέα αεροσκάφη θα αντικαταστήσουν δύο C-160 Gabriel από το 2025 και μετά.

Τα δύο C-160 Gabriel θα αντικατασταθούν από τα αεροσκάφη του προγράμματος ARCHANGE.

Τα αεροσκάφη θα διαθέτουν ολοκληρωμένες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου. Η μελέτη του προγράμματος ξεκίνησε πριν 10 χρόνια. Τα αεροσκάφη θα ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες, όπως κεραίες πολλαπλής πόλωσης και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για καλύτερης ποιότητας αυτόματες διαδικασίες. Τα αεροσκάφη του προγράμματος ARCHANGE θα μπορούν να εντοπίζουν, να συλλέγουν και να αναλύουν εκπομπές ραντάρ και συστημάτων επικοινωνιών. Επίσης θα έχουν την ικανότητας παρεμβολών των εχθρικών ραντάρ και των σημάτων τους.