Χθες, Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν αξιολόγηση της 112 Πτέρυγας Μάχης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κειμένου της Βιέννης (Vienna Document).

Το Κείμενο Βιέννης θεσπίζει δεσμευτική διαδικασία υλοποίησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για την Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με ανταλλαγή και πιστοποίηση στοιχείων που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις στρατιωτικές δραστηριότητες των συμβαλλομένων κρατών.