Η ιταλική Leonardo ανακοίνωσε ότι απέσπασε συμβόλαιο, σε συνεργασία με την QinetiQ, για τον εφοδιασμό του Καναδά με ραντάρ AESA τύπου PicoSAR, τα οποία θα ενσωματωθούν στα νέα UAV συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και πρόσκτησης στόχου του Καναδά (τα συγκεκριμένα UAV θα βασίζονται στο Skeldar V-200).

Τα συγκεκριμένα UAV προορίζονται τόσο για τον Στρατό όσο και για το Ναυτικό του Καναδά. Το ραντάρ PicoSAR θα προσδώσει στα UAV δυνατότητες συλλογής πληροφοριών για κινήσεις στρατευμάτων στην ξηρά, μέσω του ραντάρ συνθετικής απεικόνισης που ενσωματώνει και του συστήματος κατάδειξης κινούμενων στόχων εδάφους.