Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ) RM-70 του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) εκτός από ένα πρόγραμμα με τεράστιο επιχειρησιακό όφελος συνάμα αποτελεί και ένα πρόγραμμα με κομβική μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ως προς το σκέλος των ρουκετών.

Η αποκλειστική παρουσίαση στο DefenceReview.gr και τον γράφων αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία προκειμένου το παράδειγμα της αναβάθμισης των ελληνικών ρουκετών να αποτελέσει τη βάση επανέναρξης των ΕΑΣ και γενικότερα των εθνικών προσπαθειών για νέα πυρομαχικά.

Η κοινοπραξία των εταιρειών MIMA – Εde Pro έχει ήδη προχωρήσει σε πρόταση στα ΕΑΣ ένα πακέτο στρατηγικού χαρακτήρα που θα δώσει τη δυνατότητα στα ΕΑΣ να κατασκευάζουν τις νέες ρουκέτες των 40 χιλιομέτρων αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία και τις επενδύσεις των παραπάνω εταιρειών στην Ελλάδα.

Τα οφέλη ενός τέτοιου κοινού προγράμματος είναι τεράστια τόσο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και ειδικά για τα ΕΑΣ όσο για τον ΕΣ που του δίνεται η δυνατότητα να διαθέτει εγχώριας κατασκευής ρουκέτες αυξημένων δυνατοτήτων ακόμη και βλημάτων μεγάλου βεληνεκούς για το πυροβολικό μάχης.

Προωθητικά γεμίσματα για τις ρουκέτες JROF των 122mm του Πυροβολικού Μάχης των ΠΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ) RM-70 του Πυροβολικού Μάχης χωρίζεται σε δύο άξονες: τον εκσυγχρονισμό των εκτοξευτών – οχημάτων και την αναβάθμιση του αποθέματος των υφιστάμενων ρουκετών τύπου JROF με βεληνεκές τα 40 χιλιόμετρα. Η αναβάθμιση των ρουκετών από τα ΕΑΣ με βάση τις σερβικές ρουκέτες G2000 περιλαμβάνει δύο επιμέρους εξαιρετικά ουσιώδη και επιχειρησιακά επωφελή για το Πυροβολικό χαρακτηριστικά: τον διπλασιασμό του βεληνεκούς από τα 20 στα 40 χιλιόμετρα και παράλληλα τη κατακόρυφη βελτίωση της ακρίβειας των ρουκετών.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η δυνατότητα συμπαραγωγής είναι επιμερισμένη σε τέσσερις φάσεις. Ως εκ τούτων, αρχικά σε πρώτη φάση η κοινοπραξία των εταιρειών MIMA–Εde Pro προσφέρει πλήρη μεταφορά τεχνολογίας στα ΕΑΣ που θα περιλαμβάνει εκπαίδευση τεχνικών των ΕΑΣ, νέες υποδομές σε εξοπλισμό και όλες τις συλλογές αναβάθμισης των ελληνικών ρουκετών JROF των 122 χιλιοστών. Ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα.

Σε δεύτερη φάση, μεταφέρεται στα ΕΑΣ το στήσιμο ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής μεταλλικών μερών των ρουκετών. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει 100.000 ώρες εργατοώρες κοινής βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα με χρονική διάρκεια 12 μηνών ώστε να αναβαθμιστούν επιπλέον 5000 ρουκέτες σε ετήσια βάση με ρυθμό εργασίας (παραγωγής) 5000 ρουκέτες ανά 8 ώρες, και κυρίως να είναι σε θέση τα ΕΑΣ να μπορούν μόνα τους να αναβαθμίζουν και να παράγουν τις νέες κινητήρες ρουκέτων.

Το τμήμα της ρουκέτας που περιλαμβάνει κινητήρα και προωθητικό γέμισμα επιτυγχάνοντας βεληνεκές 40 χιλιομέτρων.

Στη τέταρτη και τελική φάση, ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες μεταξύ των ΕΑΣ και των εταιρειών έπειτα από 125.000 εργατοώρες και πλέον τα ΕΑΣ είναι σε θέση έχοντας τη γνώση, την εμπειρία των προηγούμενων ετών, τις νέες υποδομές (μηχανήματα) και την εμπειρία να παράγουν νέες ρουκέτες των 122 χιλιοστών ώστε να ανανεωθεί το σύνολο του αποθέματος των 122 χιλιοστών αν απαιτηθεί.

Επισημαίνεται εδώ ότι η γραμμή δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο πυρομαχικο. Είναι γραμμή παραγωγής προωθητικού ρουκετών (Rocket Propellant), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορά τύποι πυρομαχικων η/και σαν πρώτη ύλη για εξαγωγή. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα κάτι ανάλογο. Δίνει στα ΕΑΣ τη τεχνολογική βάση για την ανάπτυξη σύγχρονων ρουκετών και βλημάτων ακόμη μεγαλύτερης εμβέλειας με στόχο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να μπορούν να παρουσιάσουν ένα βλήμα ή ρουκέτα ακόμα μεγαλύτερου βεληνεκούς του ίδιου (122mm) ή μεγαλύτερου διαμετρήματος.

Το συνολικό πακέτο συμπαραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας των εταιρειών MIMA – Εde Pro ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ επένδυσης εξ ολοκλήρου από τη κοινοπραξία. Τα ΕΑΣ δεν απαιτείται να συνεισφέρουν καθόλου στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά  όλες τις παραπάνω φάσεις και περιλαμβάνουν ευρεία εμπλοκή στα ΕΑΣ με εκπαίδευση προσωπικού, τεχνικά εγχειρίδια, νέα μηχανήματα και υποδομές, μεταφορά του Νατοϊκού αριθμού ώστε να εγγράφουν τα ΕΑΣ σαν OEM, υλικά και επιτήρηση για τα πρώτα τέσσερα χρόνια από προσωπικό της κοινοπραξία

Συμπερασματικά, πρόκειται για μοναδική ευκαιρία για τα ΕΑΣ προκειμένου να αποκτήσουν μια σημαντική τεχνογνωσία με επίκεντρο τη κατασκευή προωθητικών γεμισμάτων για ρουκέτες που στην Ευρώπη κατέχουν μόνον τρεις εταιρείες. Συνάμα θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναζωογονηθεί το εργοστάσιο των ΕΑΣ στο Λαύριο και γενικότερα τα ΕΑΣ ώστε να μπορέσουν να προβάλουν στη διεθνή αγορά ένα ανταγωνιστικό προϊόν και φυσικά να εξασφαλίσουν συμβάσεις από τρίτες χώρες.