Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ο τρόπος κατανομής της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ναυπήγησης υποβρυχίων και πυραυλακάτων του Πολεμικού Ναυτικού με το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με έγγραφο του προς την Τράπεζα της Ελλάδος ζητεί να εγκριθεί και κατανεμηθεί η σχετική χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της συλλογικής απόφασης έργων (ΣΑΕ) 337 ΠΔΕ/ΥΠΕΘΑ έτους 2020, ως εξής:

Για το έργο: Ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών γιατ την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των υποβρυχίων (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των ανωτέρω Υ/Β, με το ποσό του ενός εκατ. ευρώ.
Για το έργο: Ολοκλήρωση ναυπήγησης πλοίων ΤΠΚ (πυραυλακάτων) Τ. VOSPER υπ’ αριθμό 6 & 7 του Πολεμικού Ναυτικού στα Ναυπηγεία Ελευσίνας της ΝΒΕΕ ΑΕ, με το ποσό των τεσσάρων εκατ. πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.