Ας είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι γι’ αυτά τα θέματα. Το Mirage-2000 που έπεσε δεν καταρρίφθηκε από Τουρκικό αεροσκάφος. Ούτε καν εμπλοκή δεν υπήρξε. Ο τουρκικός σχηματισμός αποχώρησε πριν έρθει σε επαφή με τον ελληνικό. Ούτε ελλιπής συντήρηση υφίστανται, ούτε δολιοφθορά, ούτε κανένα άλλο παραμύθι για μερικά παραπάνω «κλικ». Ατυχήματα δυστυχώς συμβαίνουν παντού σε ολόκληρο τον κόσμο.