Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, σχετικά με το μέλλον και την εξέλιξη των επιχειρήσεων προσβολής στόχων εδάφους, ανακοίνωσε η Αμερικανική Αεροπορία και το ερευνητικό εργαστήριο AFRL (US Air Force Research Laboratory) στο πλαίσιο του προγράμματος «Golden Horde». Το πρόγραμμα αφορά σε δύο δοκιμές-επιδείξεις: CSDB-I (Collaborative Small Diameter Bomb I) και CMALD (Collaborative Miniature Air-Launched Decoy). Οι δύο δοκιμές θα γίνουν χωριστά και στη συνέχεια συνδυαστικά. Η δοκιμή που έγινε και ανακοινώθηκε από την Αμερικανική Αεροπορία είναι η CSDB-I. Κατά τη δοκιμή, ένα F-16 εκτόξευσε δύο CSDB-I, που είναι κατευθυνόμενες βόμβες SDB I (Small Diameter Bomb I) τροποποιημένες έτσι ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία τους. Πράγματι, μετά την άφεση οι δύο βόμβες κατάφεραν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και, συνδυαστικά, οι ερευνητές τους πέτυχαν να εντοπίσουν έναν παραμβολέα σήματος GPS στο έδαφος.

Να σημειωθεί ότι ο παρεμβολέας GPS δεν ήταν ο πρωταρχικός στόχος, αλλά ο τρίτος στη σειρά, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους κανόνες εμπλοκής (ROE : Rules of Engagement), όπως αυτοί «φορτώθηκαν» στον υπολογιστή αποστολής του αεροσκάφους. Από τη στιγμή που εντοπίστηκε ο παρεμβολέας και χαρακτηρίστηκε ως η τρίτη προτεραιότητα-στόχος της αποστολής, οι δύο βόμβες συνεργάστηκαν εκ νέου για να αναγνωρίσουν τους δύο κύριους στόχους. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη λόγω αστοχίας του λογισμικού με αποτέλεσμα οι διαταγές συνεργατικής καθοδήγησης (Collaboration Guidance Commands) δεν στάλθηκαν στα συστήματα πλοήγησης των βομβών. Στη συνέχει οι βόμβες έπεσαν σε προκαθορισμένη θέση ασφαλείας.

Το πρόγραμμα «Golden Horde» είναι μια πρωτοβουλία της Αμερικανικής Αεροπορίας για την δημιουργία ικανότητας δικτυοκεντρικής, συνεργατικής και αυτόνομης δράσης όπλων σε αποστολές προσβολής στόχων εδάφους. Εάν τελεσφορήσει το πρόγραμμα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην προσβολή στόχων εδάφους όπου πολλαπλά όπλα, αφημένα από ένα ή περισσότερα αεροσκάφη θα προσβάλουν με ακρίβεια και ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους. Τα όπλα θα μπορούν να ανταλλάσουν και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις θέσεις τους. Έτσι κάθε όπλο θα προσβάλει έναν στόχο και όλα μαζί θα προσβάλουν σειρά στόχων. Οι τεχνολογίες του προγράμματος αφορούν σε έναν ερευνητή παρεμβολέων GPS (συλλογή πληροφοριών), σύστημα επικοινωνίας (επικοινωνία μεταξύ των όπλων) και ένας επεξεργαστής με βάση λειτουργίας του αλγορίθμους (συντονισμός δράσης).